Blog KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA OD KUCHNI

Audyt komunikacji wewnętrznej od A do Z

Jak dobrze przeprowadzić audyt komunikacji wewnętrznej w firmie? Z jakich elementów powinien się składać i co nam dadzą?

O audycie komunikacji wewnętrznej jako pierwszym elemencie budowania strategii pisałam już we wpisie Budowanie strategii komunikacji wewnętrznej – cz. 1 – DIAGNOZA. Dlatego w pierwszej kolejności zapraszam do lektury tego wpisu, a potem do powrotu tutaj.

Czym jest audyt komunikacji wewnętrznej?
Audyt komunikacji wewnętrznej to zdiagnozowanie stanu komunikacji wewnętrznej w firmie. Bez niego projektowanie strategii może być mocno chybione. Dzięki sprawdzeniu m.in. tego, gdzie jesteśmy, jak działają narzędzia i procesy oraz jakich zmian oczekują pracownicy – odbiorcy i nadawcy komunikacji, możemy zaprojektować skuteczną strategię komunikacji wewnętrznej. Dlatego tak ważne jest rozpoczęcie prac na strategią właśnie od diagnozy stanu wyjściowego.

Jak wygląda przeprowadzanie audytu komunikacji wewnętrznej u mnie?

Moje 3 duże kroki audytowe to:

1. DESK RESEARCH
W pierwszej kolejności zbieram dokumenty, które istnieją w firmie, a które pomogą mi poznać sytuację, w jakiej jest dana organizacja. Mogą to być np. strategie: firmy, HR, PR, employer brandingowe, do tego wyniki badania kultury organizacyjnej, zaangażowania pracowników czy poprzednie audyty komunikacji wewnętrznej. Wszystkie warto przeanalizować, by jak najlepiej zdiagnozować stan wyjściowy, w jakim jest firma. W ramach tzw. analizy desk research sprawdzam również wszystkie narzędzia i procesy komunikacji wewnętrznej, jakie występują w firmie.  Polega to np. na przejrzeniu kolejnych narzędzi  – intranetu, gazety wewnętrznej czy newslettera, by sprawdzić, co działa, a co wymaga poprawy. Warto także zajrzeć do statystyk korzystania przez pracowników z poszczególnych instrumentów komunikacji wewnętrznej.

2. BADANIE JAKOŚCIOWE I ILOŚCIOWE
Kolejnym etapem jest przeprowadzenie dwóch rodzajów badań. Ilościowego w formie ankiet, które mogą mieć formę papierową lub elektroniczną. Mogą znaleźć się tu pytania zarówno zamknięte jak i otwarte (wtedy dowiemy się więcej o jakości komunikacji). Te drugie warto zadać szczególnie, jeśli nie planujemy przeprowadzać wywiadów z pracownikami.
Badanie jakościowe z kolei to wspomniane już wywiady (indywidualne lub/i grupowe), podczas których pogłębiamy wiedzę na temat badanego zagadnienia. Mogą one mieć formę spotkania grupowego lub serii spotkań indywidualnych.

3. WNIOSKI
Z każdego z etapów przygotowujemy raport, którego treść pomoże nam wyciągnąć wnioski i poprawnie zdiagnozować stan komunikacji wewnętrznej w organizacji. Wnioski te będą kluczowe do projektowania kolejnych elementów strategii komunikacji wewnętrznej. Powinna ona być bowiem odzwierciedleniem tego, co wykazały badania.

A jeśli chcecie poznać kolejne etapy budowania strategii komunikacji wewnętrznej, zapraszam do poczytania wpisu Etapy budowania strategii komunikacji wewnętrznej w organizacji, gdzie znajdziecie linki do 4 wpisów o kolejnych etapach projektowania strategii.

A może macie inne wskazówki dotyczące przeprowadzania audytu komunikacji wewn. w Waszej firmie? Podzielcie się nimi na Facebooku bloga. Tam także można śledzić kolejne wpisy. Zapraszam.
 

Pozdrawiam
Maja Biernacka
agencja komunikacji wewnętrznej
bee DIFFERENT

Fot. MB/Kraków