Blog KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA OD KUCHNI

Budowanie strategii komunikacji wewnętrznej – cz. 2 PLANOWANIE

Budowanie strategii komunikacji wewnętrznej składa się z 4 filarów: diagnozy, planowania, realizacji i ewaluacji. Dziś kolej na drugą część, czyli PLANOWANIE.

Gdy zdiagnozujemy już sytuację wyjściową, w jakiej znajduje się komunikacja wewnętrzna w naszej firmie (zobacz wpis: Budowanie strategii komunikacji wewnętrznej – cz. 1 – DIAGNOZA), możemy przejść do kolejnego etapu budowania strategii komunikacji wewnętrznej – do planowania. U mnie ta część nigdy nie była bardzo rozbudowana.

Pierwszym elementem, który powinniśmy sprecyzować, jest określenie warunków brzegowych do budowania strategii. Opisujemy tu trzy elementy:

1. ramy czasowe, czyli okres, w którym zamierzamy zrealizować strategię komunikacji wewnętrznej,

2. ramy terytorialne – tu opisujemy miejsca, na terenie których strategia będzie realizowana (centrala firmy, oddziały terenowe, jednostki zagraniczne itp.),

3. potencjał osobowy – to miejsce na opisanie, kto będzie w zespole projektowym odpowiedzialnym za realizację strategii komunikacji wewnętrznej, jakie inne osoby z organizacji (lub spoza niej) będą kluczowe podczas wdrażania strategii, kogo powinniśmy zatrudnić, by nas wspierał w realizacji tego przedsięwzięcia, czy konieczne będzie zatrudnienie nowych pracowników do zespołu komunikacji.

Kolejnym etapem budowania strategii komunikacji wewnętrznej jest określenie celów, jakie chcemy osiągnąć realizacją naszej strategii.  Na podstawie wyników pierwszego etapu - diagnozy - w tym miejscu definiujemy problemy, jakie mamy w obszarze komunikacji wewnętrznej oraz cele, jakie przypasowujemy do poszczególnych problematycznych obszarów, a których realizacja rozwiąże owe problemy. W miejsce problemów – jeśli takowych nie zdefiniowaliśmy w diagnozie, bo np. pracujemy w małej, młodej organizacji, wpiszmy wyzwania. Warto podzielić cele, jeśli będzie ich kilka na główne i pomocnicze. Przy definiowaniu celu pomocna może być metoda SMART.

W tej części możemy także stworzyć i spisać misję, którą stawiamy sobie, pisząc, a potem realizując strategię komunikacji wewnętrznej w firmie oraz nazwę dla naszej strategii.

W kolejnej części budowania strategii przejdziemy do REALIZACJI, czyli wyboru narzędzi komunikacji wewnętrznej, opisu planowanych działań, tworzeniu harmonogramu i konstrukcji budżetu. Najlepsze w budowaniu strategii wciąż przed nami! Zapraszam za kilka dnia a dziś jeszcze na Facebooka bloga.

Wskazówki dotyczące tworzenia pozostałych części strategii komunikacji wewnętrznej, czyli etapu realizacji i ewaluacji znajdziecie tutaj.

Fot. MB/Turcja