Blog KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA OD KUCHNI

CEO – czy wiesz, co w komunikacji wewnętrznej jest dla niego ważne?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, przeanalizowałam raport „Making it count. The strategic value and effectiveness of internal communication” wydany przez CIPR (Chartered Institute of Public Relations), a przygotowany przez dr. Kevina Ruck z PR Academy i VMA Group.

Cały raport możecie pobrać tutaj, a to, co według mnie jest w nim najważniejsze opisałam poniżej. Znajdziecie tu podpowiedzi, co działa na CEOs (Chief Executive Officers, prezesi) w zakresie komunikacji wewnętrznej i jak z nimi rozmawiać o tym, czym się zajmujemy.

Raport ten prezentuje wyniki rozmów z CEOs i specjalistami z zakresu komunikacji wewnętrznej pracującymi w Wielkiej Brytanii. Mimo że nie odnosi się do naszego krajowego rynku i jest dość obszerny, to naprawdę warto się z nim zapoznać. Stanowi bowiem dobrą inspirację do spojrzenia również na nasze działania w obszarze komunikacji wewnętrznej w Polsce. Zawiera także kilka podpowiedzi, w jaki sposób, planując działania, możemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom kadry zarządzającej.  
W ramach badania przeprowadzono wywiady z 14 CEOs z kilku różnych branż, a także z 89 specjalistami i praktykami komunikacji wewnętrznej. Przedstawicielom obu grup zadany został podobny zakres pytań, dzięki któremu sprawdzono, jakie jest ich zdanie na temat funkcji, a także wartości, jaką do organizacji wnosi komunikacja wewnętrzna. Poniżej prezentuję kilka moim zdaniem najważniejszych wniosków z 4 obszarów, jakie przebadali eksperci.

1.    Miejsce i wartość komunikacji wewnętrznej
•    77% osób zajmujących się komunikacją wewnętrzną ma poczucie, że kadra zarządzająca docenia rolę tego obszaru w firmie
•    jako najważniejsze piony w organizacji, większość CEOs wskazuje obszary, które są kluczowe dla funkcjonowania ich firmy, czyli te dotyczące wytwarzania produktu czy usługi. Mimo to, wszyscy oni zdają sobie sprawę, że komunikacja wewnętrzna jest ważna i potrzebna do osiągnięcia sukcesu we wskazanych obszarach, a także przez organizację jako całość. Zaznaczają oni, że potrzebne jest bardziej holistyczne podejście, w którym wszystkie obszary organizacji są równie istotne

•    specjaliści ds. komunikacji wewnętrznej również przypisują większą wagę pionom, które są kluczowe dla funkcjonowania danej firmy (te związane z głównym produktem lub usługą, np. działy operacyjne, sprzedaż, rozwój, badania), ale także zespołom odpowiedzialnym za komunikację i HR

 „Rola komunikacji wewnętrznej jest decydująca. W naszym biznesie, który tak naprawdę niczego nie produkuje, zaangażowanie tych ludzi, jasność i kierunek, jaki Ci ludzie muszą obrać, aby rzeczywiście wpłynąć na wyniki naszego biznesu, są generowane przez działania komunikacji wewnętrznej. To jest absolutnie kluczowe i bezpośrednio połączone z dostarczaniem przez nas strategii i dotrzymywaniu obietnic danym naszym inwestorom. Naprawdę wierzę, że jeżeli nie potrafisz się komunikować pod każdym względem w biznesie, zaangażować swoich ludzi, by szli w tym samym kierunku, będzie to miało negatywny wpływ na Twoją działalność”.
CEO z firmy działającej w obszarze edukacji

2.    Postrzeganie: czym jest komunikacja wewnętrzna?
•    rola komunikacji wewnętrznej jest różnie postrzegana, nawet w gronie samych praktyków z obszaru komunikacji wewnętrznej
•    CEOs rozumieją jej strategiczne znaczenie, ale mimo to, wiele ich odpowiedzi w trakcie badania koncentrowało się na taktycznej roli działań z zakresu komunikacji wewnętrznej

•    CEOs rozumieją rolę komunikacji wewnętrznej w przekazywaniu strategii firmy, priorytetów i innych informacji, którymi chcą dzielić się z pracownikami
•    tylko kilku CEOs podkreśliło, że komunikacja w organizacji powinna odbywać się w sposób dwustronny (rozumiem to zarówno jako komunikację góra-dół, ale też dół-góra), podczas gdy prawie wszyscy specjaliści ds. komunikacji wewnętrznej wskazują, że jest to ważne

•    prawie 60% profesjonalistów zgadza się lub zdecydowanie zgadza się ze stwierdzeniem, że wpływ obszaru komunikacji wewnętrznej w organizacji wzrośnie w kolejnym roku

„Sposób, w jaki łączymy ludzi w organizacjach – łączymy ich z nimi poprzez strategię, newsy, informacje i ze sobą nawzajem. To nie jest tylko dystrybuowanie treści, ale także kierowanie głosami pracowników i usprawnienie ich przepływu w organizacji”.
Specjalista ds. komunikacji wewnętrznej

3.     Zwiększanie wyników i efektywności
•    92% praktyków z obszaru komunikacji wewnętrznej twierdzi, że może ona pomóc poprawić wyniki finansowe oraz efektywność pracy zespołów. Przy czym podkreślają, że jest to trudne do udowodnienia

•    CEOs biorący udział w badaniu zgadzają się ze stwierdzeniem, że komunikacja wewnętrzna ma wpływ na działanie firmy, ale też podkreślają, że jest to trudne do zmierzenia. Są jednak w stanie wskazać, w jakich obszarach odpowiednia komunikacja doprowadziła do zmian w zachowaniach pracowników, a także to, że dzięki temu, że pracownicy byli dobrze poinformowani i rozumieli priorytety, ich praca zespołowa była bardziej efektywna

•    z uwagi na to, że kadra zarządzająca zazwyczaj koncentruje się na wynikach i celach (tzw. targetach), twarde dowody na efektywność oraz wpływ komunikacji wewnętrznej zwiększyłyby jej wiarygodność w organizacji
•    wzrost wiarygodności profesjonalistów zajmujących się komunikacją wewnętrzną poprzez pokazanie zmierzonych wyników pozwoliłoby na istotny rozwój tego obszaru w firmach

„Bez badań specjaliści ds. komunikacji wewnętrznej w zasadzie pracują po omacku. Nie możesz zacząć mierzyć komunikacji wewnętrznej, dopóki nie przeprowadzisz badań, które mają na celu ustalenie dających się zmierzyć celów, a które następnie staną się podstawą do oceny wpływu prowadzonych działań. Badania i mierzenie efektywności są piętą Achillesa komunikacji wewnętrznej”.
Nie, to nie ja to powiedziałam, choć słyszycie to ode mnie często. To wypowiedź dr. Kevina Ruck z PR Academy

4.    Wywieranie wpływu: co znaczy „dobrze” w działaniach z zakresu komunikacji wewnętrznej
•    część CEOs, podając przykłady dobrych ich zdaniem działań z zakresu komunikacji wewnętrznej, koncentruje się na określonej kampanii lub programie, zwłaszcza takiej, która wspierała zmianę w organizacji lub dotyczyła kryzysu
•    zdania na temat tego, co jest „dobre” w komunikacji wewnętrznej są zróżnicowane i zależą od poglądów danej osoby, zakończonych projektów, priorytetów czy typu organizacji

•    wielu z CEOs biorących udział w badaniu ma poczucie, że wraz z rozwojem organizacji, trudniej jest docierać do poszczególnych grup odbiorców
•    planowanie, jasne cele i współpraca ze strony kadry zarządzającej są według badanych kluczowe dla osiągnięcia dopasowanej do danej organizacji komunikacji
•    zdaniem specjalistów, z uwagi na to, że kadra zarządzająca może nie zawsze rozumieć, w jaki sposób osiągane są dane efekty, najważniejszy jest rezultat działań.

Spojrzenie kadry managerskiej na komunikację wewnętrzną może być kształtowane poprzez sukces programów i kampanii, które profesjonaliści realizują w ramach działań z zakresu komunikacji wewnętrznej

„Ścisła współpraca z CEO, zdefiniowanie sposobu komunikowania naszej strategii wszystkim pracownikom, bez względu na ich stanowiska i upewnienie się, że jasno rozumieją swój wkład w osiąganie naszych celów”.
Specjalista ds. komunikacji wewnętrznej

Powyżej zaprezentowałam tylko kilka informacji z raportu, dlatego zachęcam do lektury całego. Jest w  języku angielskim. Pełną wersję można znaleźć tutaj. Mimo że badanie to nie dotyczy polskiego rynku, wydaje mi się, że kondycja obszaru komunikacji wewnętrznej i spojrzenia na nią przez naszych CEOs może być podobna.

A jak jest w Waszych firmach? Jak Wasi prezesi postrzegają to, czym się zajmujemy? Dajcie znać w komentarzach poniżej lub na Facebooku bloga.

******

Sprawdźcie też:
Facebooka bloga,
• newsletter – raz w tygodniu nowy wpis z bloga w Waszych skrzynkach e-mailowych (zapisy – prawa kolumna bloga, sekcja newsletter),
szkolenia z komunikacji wewnętrznej – terminy najbliższych szkoleń otwartych, ofertę szkoleń zamkniętych i sesji indywidualnych.

Grafiki: raport; fot. Pexels.com