Blog KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA OD KUCHNI

Jak polskie firmy poradziły sobie z wdrażaniem zmian w pandemii? Sprawdź wyniki badania

Dziś polecam Waszej uwadze najnowszy (ze stycznia 2021) raport z VI Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą w firmach. Jego autorami są konsultanci ze Szkoły Zarządzania Zmianą oraz autorzy książki „Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. A są to: dr Jarosław Rubin (u którego się szkoliłam), Wiesław Grabowski oraz Marek Naumiuk.

Pełen raport możecie pobrać bezpłatnie tutaj. A w skróconej wersji o wynikach przeczytacie w tekście Jarka Rubina poniżej.

****

Paradoksalnie pandemia wywarła pozytywny wpływ na zarządzanie. Firmy podjęły się wielu zmian, które były odkładane lub wcale nieplanowane. Nastąpiła wyjątkowa mobilizacja menedżerów i pracowników, ale tylko 30% podjętych zmian zakończyło się pełnym sukcesem.

Właśnie opublikowaliśmy raport z VI Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą. Zebraliśmy odpowiedzi od 250 przedstawicieli firm i instytucji z różnych branż i różnej wielkości, z czego ponad 40% stanowiły duże firmy. To największy tego typu raport w Polsce. Pokazuje, jaki jest obraz zarządzania w polskich przedsiębiorstwach oraz jak można zwiększyć efektywność wdrożenia zmian.

Jak podsumował wyniki badania prof. Krzysztof Safin, Dyrektor Centrum Biznesu Rodzinnego w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu: „Zdolność przedsiębiorstwa do skutecznego wdrażania zmian w okresie naznaczonym przez pandemię okazała się jedną z kluczowych kompetencji zapewniających sukces przedsiębiorstwu (zdolność przetrwania, ale i wykorzystanie szans)”.

Przejście na pracę zdalną było głównym celem zmian
Co nie dziwi, przejście na pracę zdalną (home office) było celem zmian najczęściej wymienianym przez respondentów (40% zmian – 100 przypadków), ale wymuszone przejście na pracę zdalną nie wpłynęło na obniżenie skuteczności wdrażanych zmian. Przejście na pracę zdalną uzyskało dość wysoką skuteczność realizacji celów zmiany (34% respondentów wskazało na pełny sukces).


„Priorytetami było przejście na pracę zdalną, zmiany struktury organizacyjnej i redukowanie kosztów, a dopiero od 4-tej pozycji na tej liście pojawiały się popularne wcześniej zmiany kultury organizacyjnej, strategii i doskonalenia procesów (30% projektów)” – wskazał w naszym raporcie ekspert Roman Wendt, członek Rady Dyrektorów Stowarzyszenia Interim Managers.

 

Ponad 80% opisywanych zmian trwało nie dłużej niż rok (podobnie jak w poprzednim badaniu), a krótkie zmiany, trwające do pół roku, wdrażano z największą efektywnością.
45 zmian dotyczyło transformacji cyfrowej, a 6 wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0. Co ciekawe, w tym drugim przypadku wdrażanie nowoczesnych rozwiązań zakończyło się pełnym sukcesem w połowie zmian (szkoda tylko, że opisano tak mało prób).

Menedżerowie brali na siebie odpowiedzialność, ale nie chcieli dzielić się władzą
W sytuacji pandemii, która mogła zagrozić firmom, menedżerowie brali na siebie odpowiedzialność za wdrażane zmiany. Prawie 30% zmian było kierowanych przez zarząd, ponad 20% przez zespół projektowy złożony z menedżerów, a kolejne 17% przez zarządzającego przedsiębiorstwem – jednoosobowo.
Wprawdzie ponad 70% zmian było kierowanych przez zespół, ale tylko co piąta zmiana była kierowana przez zespół projektowy złożony menedżerów i pracowników.

Niestety odwaga menedżerska związana z braniem na siebie odpowiedzialności nie przełożyła się na efektywność wdrażania zmian. Kolejny rok pokazuje, że zespoły kierujące zmianą złożone z menedżerów i pracowników były najskuteczniejsze we wdrażaniu zmian.

Efektywność takich zespołów była co najmniej o 20 p.p. wyższa niż innych form kierowania zmianą. Pomimo to liczba zmian kierowanych przez zespoły włączające pracowników w kierowanie zmianą nie wzrasta (rok do roku).

Jak wybrane branże dawały sobie radę w trakcie pandemii? Kto nad, a kto pod kreską?
Spośród wyróżnionych branż najlepiej radziła sobie z wdrażaniem zmian bankowość i usługi finansowe (pełny sukces w 38% opisywanych zmian). Ponad kreską (ponad 30%) znalazły się też branże: FMCG (36%) i produkcja przemysłowa (32%).
Słabo ze zmianami radziły sobie firmy handlowe oraz usługowe. Pełny sukces zakończonych zmian wskazało 10% respondentów z branży handel i 21% z branży usługi. W tym przypadku w wyniku narzuconych ograniczeń pole manewru organizacji zostało znacznie ograniczone i nawet zwiększona mobilizacja ludzi mogła być niewystarczająca.

„Ogólnie niska efektywność wdrażania zmian oznacza, że w dalszym ciągu firmy muszą szukać sposobów, jak zwiększyć swoją efektywność wdrażanych zmian” – przewiduje Marek Naumiuk, Partner w Szkole Zarządzania Zmianą, trener biznesu i konsultant procesów zmian.

Klątwa 30% sukcesu. Jak przełamać próg 30% zmian kończących się powodzeniem?
Niestety szklany sufit 30% potwierdza też VI edycja Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą.
Czego potrzebują pracownicy w trakcie zmian? Wiesław Grabowski, Partner Szkoły Zarządzania Zmianą, trener, coach biznesu i konsultant procesów zmian w firmach wskazuje na: „współtworzenie wizji oraz wypracowanie wariantów działań w ramach projektu to najskuteczniejsze formy angażowania pracowników. Dodatkowo z odpowiedzi respondentów wynika, że gdy pracownicy nie mieli wpływu na podejmowane decyzje, to skuteczność wdrażania zmiany była na poziomie o 9 p.p. niższa niż w pozostałej grupie”.

Jakie jeszcze wskazówki można wyciągnąć na podstawie rezultatów badania?
•    Zadbaj o kompetencje osób wdrażających zmiany.
•    Zatrudniaj ekspertów zewnętrznych – profesjonalistów wspierających zmiany.
•    Nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę – poprzedzaj wdrożenie pilotażem.
•    W tak zmiennym świecie, nie przywiązuj się do planu. Planuj iteracyjnie.

A więcej? Bądź praktykiem – sprawdzaj cudze recepty w działaniu, eksperymentuj, ucz się na błędach i sukcesach. A za rok sprawdzimy, jak zmieniła się efektywność wdrożeń w kolejnej edycji badania.

O raporcie
Raport powstał na bazie VI Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą przeprowadzonego w listopadzie i grudniu 2020 r. przez Szkołę Zarządzania Zmianą. W badaniu wzięło udział 251 respondentów. Ponad 60% respondentów miało istotny wpływ na zmianę, kierując wdrożeniem opisywanej zmiany (samodzielnie lub w ramach zespołu projektowego), a niemal 15% respondentów stanowili pracownicy – odbiorcy zmiany. To największe tego rodzaju badanie przeprowadzone w Polsce.

Pełen raport z Badania można pobrać bezpłatnie ze strony: zmiana.edu.pl.

***

Jarku, dziękuję za Twoje wnioski z raportu.

******

Sprawdźcie też:
Facebooka bloga @blogkwok,  LinkedIn (zapraszam do sieci kontaktów) i na Twittera @maja_biernacka
szkolenia otwarte z komunikacji wewnętrznej (także online)
• newsletter – zapisz się tutaj i odbierz bezpłatnego ebooka

Grafiki: raport z badania