Blog KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA OD KUCHNI

Jaką rolę pełnisz w firmie jako specjalista ds. komunikacji wewnętrznej?

Jesteś wykonawcą zleconych działań, strategicznym partnerem, partnerem zmian, mózgiem operacyjnym czy rzecznikiem pracowników? Pracując w komunikacji wewnętrznej możemy pełnić różne role. Poniżej znajdziecie opisy 5 z nich. Zastanówcie się, w ilu procentach realizujecie każdą z tych ról.
Oczywiście ról możemy stworzyć więcej, wybrałam tylko kilka z nich. Jeśli macie pomysły na inne – zapraszam do przesyłania wraz z opisem, chętnie dodam Wasze propozycje do tego wpisu.  

Strategiczny doradca – oprócz zaplanowanych dokładnie działań, które zamierzamy zrealizować w komunikacji wewnętrznej, spisanych w formie strategii, pełnimy funkcję doradcy dla kadry kierowniczej, pracowników i zespołów. Na co dzień tworzymy plany komunikacji wewnętrznej dla projektów i wydarzeń, bierzemy udział w spotkaniach dotyczących kluczowych działań w firmie, po których planujemy sposób ich komunikacji, a nie działamy ad hoc. Realizujemy złożone cele komunikacyjne – nie tylko informowanie, ale także budujemy zaangażowanie pracowników, motywujemy ich, integrujemy, budujemy wewnętrzny wizerunek firmy i jesteśmy doradcą dla kadry kierowniczej w codziennej komunikacji z pracownikami.
Posiadamy wiedzę i doświadczenie, jak realizować działania komunikacji wewnętrznej. Mamy wizję przyszłości komunikacji w firmie i konsekwentnie dążymy do jej realizacji. Efekty swojej pracy regularnie mierzymy.  

Partner zmian – aktywnie uczestniczymy w procesach zmian realizowanych w firmie. Większość projektów zmian jest konsultowana z nami w zakresie możliwości komunikacji ich. Potrafimy szybko reagować na zmieniającą się w organizacji sytuację. Jesteśmy w stanie też sprawnie zmodyfikować przygotowany wcześniej plan komunikacji, by odpowiadał on nowej sytuacji, w której znalazła się firma. Mamy doświadczenie w projektowaniu komunikacyjnych planów zmian. Kadra kierownicza dostrzega zalety wykorzystania komunikacji wewnętrznej w procesie zmiany i włącza nas regularnie w ten proces.  

Rzecznik pracowników – znamy dobrze grupę docelową realizowanych przez nas działań komunikacyjnych. Często rozmawiamy z pracownikami, aby poznać ich opinie i pomysły dotyczące narzędzi, sposobu komunikacji, funkcjonowania firmy itp. Mamy wdrożone narzędzia do zbierania i poznawania opinii pracowników, ich pomysłów i komentarzy. Są one wprowadzane w życie, co daje pracownikom poczucie wpływu na funkcjonowanie i rozwój firmy. Znamy dobrze nastroje panujące wśród pracowników. Jesteśmy ich ambasadorem i reprezentantem na forum firmy. Jesteśmy głosem doradczym dla kadry kierowniczej i zespołu HR w zakresie pożądanych przez pracowników rozwiązań nie tylko komunikacyjnych.  

Mózg operacyjny – realizujemy kolejne działania spisane w strategii. Jesteśmy jej wykonawcą, który na bieżąco współpracuje z innymi działami firmy, których wsparcie jest niezbędne do osiągnięcia założonego celu. Wdrażamy kolejne plany komunikacji czy plany operacyjne. Tworzymy kampanie informacyjne, promocyjne, wymyślamy kolejne sposoby na angażowanie pracowników w działania komunikacji wewnętrznej i życie firmy. Odpowiadamy za wdrożenie nowych narzędzi, ich promocję i edukację pracowników, jak mogą z nich korzystać. Biegle posługujemy się narzędziami komunikacji wewnętrznej, wiemy, jak komunikować, by pracownicy zwrócili uwagę na prezentowane treści. Na bieżąco monitorujemy efekty naszej pracy.

Wykonawca zleconych działań – w codziennej pracy skupiamy się na wykonywaniu działań zleconych nam przez inne działy i kadrę kierowniczą. Działamy ad hoc w zależności od tego, co przyniesie nam kolejny dzień i projekt. Sami nie wychodzimy z inicjatywą zakomunikowania kolejnych działań lub robimy to rzadko. Nie mamy opracowanej strategii komunikacji wewnętrznej, ponieważ nie planujemy długofalowo działań. Odpowiadamy za bieżące zarządzanie narzędziami komunikacji wewnętrznej, ale nie planujemy wprowadzać w nich większych zmian. Nie wychodzimy z taką inicjatywą lub wychodzimy, ale nie mamy siły przebicia, by nowe rozwiązania wdrożyć. Nie skupiamy się na mierzeniu efektów naszej pracy, ponieważ nie mamy do tego narzędzi lub/i nie jest to wymagane. Zdarza się, że pracownicy sami komunikują realizowane przez siebie i swoje zespoły projekty, ponieważ w firmie nie jest uregulowane, kto ponosi odpowiedzialność za komunikowanie konkretnych treści. Mamy dostęp do statystyk wybranych narzędzi komunikacji wewnętrznej, więc monitorujemy je.

Zadanie dla Was
A teraz zadanie. Zastanówcie się, które z tych ról pełnicie, a które chcielibyście pełnić w Waszych firmach. 4 pierwsze role uzupełniają się, są ważne i pożądane. Do nich powinniśmy dążyć. To, która z nich w danym czasie dominuje, zależy od aktualnej sytuacji, jaka panuje w firmie. Jeśli organizacja przechodzi ważne zmiany, nasza  rola jako partnera zmian będzie dominująca. Jeśli ważne jest pozyskanie opinii pracowników, by na ich podstawie kształtować dalsze działania w firmie, rola rzecznika wysunie się na pierwszy plan.  
Zdaję sobie sprawę, że nasze możliwości co do realizacji powyższych ról zależą od stanowiska, które zajmujemy, przypisanych zadań, szefa i od tego, na ile pozwala nam działać, a także sytuacji, jaka panuje w firmie. Warto jednak mieć zdefiniowaną pożądaną rolę lub role, do których chcemy dążyć w pracy jako specjaliści ds. komunikacji wewnętrznej. Bez sprecyzowanego celu, jaki chcemy osiągnąć, trudniej nam będzie dojść tam, gdzie byśmy chcieli, ponieważ nie wiemy, gdzie dokładnie zmierzamy.  

Co zamierzacie zrobić, aby móc pełnić wybraną rolę (lub role) komunikacyjną w firmie?

Kilka podpowiedzi w moich dotychczasowych wpisach:
1.    Jak zostać specjalistą ds. komunikacji wewnętrznej
2.    Zbuduj swoją markę w firmie
3.    Co czyta specjalista ds. komunikacji wewnętrznej
4.    Jak rozkręcić komunikację wewnętrzną w firmie?
5.    Jak wzmacniać kompetencje komunikacyjne kadry kierowniczej?

Pomocne będzie również poszerzanie swojej wiedzy, dlatego zapraszam na moje szkolenia.

******

Sprawdźcie też:
Facebooka bloga,
• newsletter – raz w tygodniu nowy wpis z bloga w Waszych skrzynkach e-mailowych (zapisy – prawa kolumna bloga, sekcja newsletter),
szkolenia z komunikacji wewnętrznej – terminy najbliższych szkoleń otwartych, ofertę szkoleń zamkniętych i sesji indywidualnych.

Zdjęcie: Gratisography.com