Blog KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA OD KUCHNI

Klasyfikacja narzędzi komunikacji wewnętrznej

Aby skutecznie dobierać narzędzia komunikacji wewnętrznej, warto znać ich podstawowe klasyfikacje. Narzędzia komunikacji wewnętrznej możemy podzielić na te z obszaru nowych mediów i tradycyjne, także ze względu na kierunek komunikacji i sposób dystrybucji treści.

Narzędzia tradycyjne vs. nowe media
Tradycyjne narzędzia możemy nazwać offlinowymi. Znajdziemy tu głównie narzędzia drukowane (np. gazety, broszury, podręcznik dla pracowników, wydruki wywieszone na tablicy informacyjnej) i te mające formę bezpośredniej komunikacji podczas spotkań czy za pomocą telefonu. Instrumenty komunikacji wewnętrznej z obszaru nowych mediów to narzędzia onlinowe, elektroniczne. Tu znajdziemy np. intranet, newsletter, media społecznościowe, MMS/SMS, infokioski czy czat.

Kierunek komunikacji vs. sposób dystrybucji informacji
Narzędzia komunikacji wewnętrznej możemy też podzielić ze względu na kierunek komunikacji (jednostronne, dwustronne, góra-dół, dół-góra, komunikacja pozioma) oraz sposób dystrybucji informacji (push – wypychające treści do użytkownika, pull – trzeba je pobrać samemu).

Push vs. pull
Dlaczego rozróżnienie na push i pull jest ważne. Pisałam o tym we wpisie Narzędzia push i pull w komunikacji wewnętrznej. Tu przypomnę tylko, że dzięki takiej wiedzy, skuteczniej dobierzemy narzędzia do komunikacji z daną grupą docelową. Jeśli bowiem wiemy, że nie ma ona czasu lub ochoty na samodzielne szukanie informacji (pull), powinniśmy zadbać o to, by ważne dla firmy informacje dotarły bezpośrednio do pracownika (push), mówiąc kolokwialnie „pod nos” np. w postaci listu w kopercie umieszczonego w szafce w szatni czy wręczonego podczas wchodzenia do budynku firmy pracownikom produkcji.

Jednostronne vs. dwukierunkowe
Podobnie ważne jest zrozumienie kierunku komunikacji. Jeśli mamy w organizacji tylko narzędzia jednokierunkowe (z góry na dół, czyli od kadry kierowniczej do pracowników), trudno nam będzie poznać opinie pracowników. Nowoczesna komunikacja powinna być oparta na dialogu (komunikacja dwukierunkowa), dlatego warto usprawnić komunikację wewnętrzną, wdrażając narzędzia dające szansę na zabieranie głosu przez wszystkie strony procesu komunikacji.

Góra-dół vs. dół-góra
Możemy wyróżnić jeszcze jeden podział. To narzędzia, które kierują informacje z góry na dół, czyli od kadry kierowniczej do pracowników. Takimi narzędziami są np. e-maile kierowane od zarządu do wszystkich pracowników, listy, nagrania wideo, przemówienia, spotkania np. typu town hall. Narzędzia umożliwiające komunikację z dołu do góry, czyli od pracowników do kadry kierowniczej to np. skrzynka pytań, gdzie pracownicy mogą zadawać kadrze kierowniczej swoje pytania i podzielić się wątpliwościami czy pomysłami, to również możliwość zadawania pytań podczas spotkań z zarządem czy czatu, ale też możliwość zadania pytania czy skomentowania wpisu prezesa na blogu firmowym.
Komunikacja pozioma z kolei to dialog prowadzony pomiędzy poszczególnymi zespołami i pracownikami. Tu dodać możemy e-maile, spotkania, intranety społecznościowe, gdzie pracownicy mogą wymieniać się wiedzą, komentować swoje pomysły czy realizować wspólnie projekty.

Jeśli znacie jeszcze jakiś podział, czekam na Wasze komentarze poniżej lub na Facebooku bloga.

*****************

Wpisy z bloga na bieżąco:
-> Facebook bloga,
-> newsletter – jeśli wolicie dostawać je e-mailem, to raz w tygodniu wysyłam newsletter z nowym wpisem wprost do Waszych skrzynek. Zapisać można się na niego poprzez formularz, który jest w prawej kolumnie bloga.
Sprawdźcie również terminy najbliższych szkoleń z komunikacji wewnętrznej.
 

Fot. MB/Toruń