Blog KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA OD KUCHNI

Serce i rozum w angażowaniu pracowników

Co to znaczy „zaangażowany pracownik”, kto ma sprawić, że taki będzie i gdzie w tym wszystkim jest komunikacja wewnętrzna?  

Zaangażowany pracownik to przede wszystkim osoba, która:
•    rozumie kluczowe kwestie biznesowe firmy, w której pracuje,
•    wie, dlaczego firma robi to, co robi i w jakim kierunku zmierza,
•    potrafi przełożyć sukces indywidualny na sukces firmy, czyli widzi łączniki między wykonaniem przez niego zadania, a wpływem tej pracy na wyniki całej organizacji,
•    jest emocjonalnie związany z firmą i ludźmi ją tworzącymi.

Wtedy też pracownik gotów jest poświęcić siebie, swój czas, wiedzę, doświadczenie i starania, by pomóc firmie odnieść sukces.

Możemy wyróżnić 2 rodzaje zaangażowania:
1.    racjonalne – występuje wtedy, gdy pracownik wierzy w to, że bycie w danej firmie i podążanie za nią jest w jego interesie np. finansowym czy rozwojowym,
2.    emocjonalne – o nim można mówić, gdy pracownik czerpie radość ze swojej pracy, ponieważ jest w niej doceniany i szanowany.

Świetnie wpisują się w to dwie ciekawe definicje zaangażowania, które padły podczas ostatniego spotkania IoIC Live 2016 w Birmingham w maju 2016 r. (organizowanego przez Institute of Internal Communication w Wielkiej Brytanii):

zaangażowanie = szczęście -> sukces -> cięższa praca (choć ja bym raczej nazwała ten ostatni element – wydajniejsza praca)

zaangażowanie = odpowiedź pracownika na pytanie: dlaczego nadal tu pracujesz?

Kto powinien angażować?
Kluczem do sukcesu wydaje się być kadra kierownicza. To ona ma za zadanie nadawać kierunek pracy i pomagać pracownikowi w zrozumieniu roli we wspólnej drodze całej organizacji do sukcesu. I tu pojawia się komunikacja, czyli przełożenie pożądanych działań i postawy na słowa, by pracownik wiedział, jak ma się zachowywać i co robić. Jednocześnie powinna to być komunikacja nastawiona na budowanie więzi, by pracownik czuł się doceniony i szanowany. Jak to zrobić?

Wyróżniamy 4 obszary komunikacji efektywnych liderów (przeczytałam o nich w książce „Komunikacja wewnętrzna krok po kroku” Billa Quirke):
1. koncentracja – pracownicy rozumieją zewnętrzne i wewnętrzne kwestie, przed którymi staje organizacja oraz to, co musi być wykonane, by przyczynili się do sukcesu firmy; firma ma jasną wizję przyszłości, a pracownik rozumie związki, jakie zachodzą między jego pracą a strategią,
2. artykulacja – wkładanie wysiłku w to, jak przekażemy te informacje pracownikom,
3. wzór – czyli bycie przykładem do naśladowania; to umiejętność poparcia słów własnymi czynami. Aby to zrealizować, lider powinien znać własny styl komunikacji i dostosować go do potrzeb odbiorców,
4. zaangażowanie – kadra kierownicza angażująca pracowników jest dla nich dostępna, działa entuzjastycznie i jest zainteresowana kolejnymi działaniami firmy oraz ludźmi, którymi się otacza.

Bill Clinton definiował przywództwo jako „sztukę nakłonienia innych, by zrobili to, czego się od nich oczekuje i uwierzyli, że sami tego pragną”.  
Jak można tego dokonać? Na 2 sposoby. Poprzez (1) twarde zadania, czyli pomaganie pracownikowi w zrozumieniu jego roli w organizacji, koncentrowanie się na zadaniu i procesach firmowych, które mają skutkować zaangażowaniem oraz na relacjach miękkich (2), czyli dbaniu o to, by pracownik był i czuł się szanowanym i docenianym.

Ważne jest przede wszystkim pokazanie zaangażowania w działaniu, a nie mówienie o zaangażowaniu. Podobnie nie powinno się wymagać zaangażowania. To tak nie działa. Pracownicy potrzebują kontekstu, odnalezienia siebie w organizacji i jej funkcjonowaniu, odnalezieniu tego, jak ich praca przekłada się na sukces całości, by mogli dopasować swoje zadania i znaleźć w nich sens. Wtedy są w stanie zobaczyć, że ich praca ma wartość i oni sami są wartościowi dla organizacji.

Wygląda to tak:
zaangażowanie = ja w organizacji -> moja praca a funkcjonowanie organizacji -> poczucie wartości -> sukces organizacji i mój

Czego potrzebujemy, aby wykonać to zadanie?
Po pierwsze sprawnej, efektywnej i zaangażowanej kadry kierowniczej.
Po drugie strategii, która porwie nie tylko umysł, ale i serce pracownika. I tu warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań:
• czy firma ma spisaną/zaprezentowaną strategię,
• czy pracownik zna strategię firmy,
• czy pracownik rozumie strategię firmy i to, jak jego codzienne zadania przyczyniają się do jej realizacji,
• czy strategia działa na emocje pracownika czy jest tylko racjonalna.

Większe zaangażowanie w każde działanie, nie tylko w pracę, uzyskamy, gdy będziemy umieli zaangażować ludzi emocjonalnie i racjonalnie. W przypadku strategii „racjonalnie” znaczy, że strategia ma sens, jest wiarygodna i do wykonania, a „emocjonalnie” oznacza, że inspiruje pracownika do działania.

Co jest więc kluczem do zaangażowania pracowników?
Są to m.in.:
• kadra kierownicza i jej umiejętności przywódcze,
• dobra strategia przełożona na zadania jednostki.

Gdzie w tym wszystkim jest komunikacja wewnętrzna? Rolą osób odpowiedzialnych za komunikowanie w organizacji jest dbanie o te kluczowe elementy. O rozwój kompetencji kadry kierowniczej, o jej skuteczną i efektywną codzienną komunikację z otoczeniem, o mówienie o strategii w sposób, który zainspiruje pracowników do działania, o pokazywanie łączników między strategią a zadaniami poszczególnych zespołów i pracowników. To m.in. specjaliści od komunikacji wewnętrznej powinni mówić i pisać o kierunku działania firmy i jej kolejnych sukcesach w drodze do realizacji strategii.   

Mam nadzieję, że teraz związek pomiędzy zaangażowaniem a komunikacją wewnętrzną jest lepiej widoczny.

Powyższe przemyślenia pojawiły się po lekturze książki „Komunikacja wewnętrzna krok po kroku” Billa Quirke.

***

-> Facebook bloga – zapraszam do śledzenia kolejnych wpisów.
-> Newsletter – a jeśli wolicie dostawać je e-mailem, to raz w tygodniu wysyłam newsletter z nowym wpisem wprost do Waszych skrzynek. Zapisać można się na niego poprzez formularz, który jest w prawej kolumnie bloga.

Sprawdźcie również terminy najbliższych szkoleń z komunikacji wewnętrznej.
 

Pozdrawiam
Maja Biernacka
bee DIFFERENT
agencja komunikacji wewnętrznej
Poznań

 

Fot. MB/Gdynia