Blog KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA OD KUCHNI

Specjalista ds. komunikacji wewnętrznej w 2018 roku

Jeśli jeszcze nie czytaliście mojego wpisu o trendach komunikacji wewnętrznej w 2018 r., zróbcie to najpierw, a potem wróćcie do tego wpisu. Tamten wpis to baza do poniższych podpowiedzi, jak myśleć o komunikacji wewnętrznej w tym roku i jak ją prowadzić, by zwiększyć swoje szanse na sukces.

Wpis: Trendy w komunikacji wewnętrznej w 2018 roku
 

Obserwowanie tego, co dzieje się w Polsce i na świecie w obszarze komunikacji wewnętrznej oraz lektura trendów o rozwoju komunikacji w ogóle, skłoniły mnie do spisania 7 kierunków myślenia o komunikacji wewnętrznej w 2018 roku.  

1.    Potrzeby pracowników 
Planując działania komunikacji wewnętrznej zawsze powinniśmy uwzględniać potrzeby pracowników (i cele biznesowe firmy). Tylko wtedy to, co robimy będzie efektywne, ponieważ będzie odpowiadało na ich potrzeby. Ale ten rok będzie jeszcze bardziej wymagający dla nas, specjalistów ds. komunikacji wewnętrznej. Kolejne pokolenie wejdzie na rynek pracy, kolejne pokolenie wychowane w digitalu,  być może myślące i działające inaczej niż my. I to my powinniśmy dostosować się do nich, poznać ich sposób myślenia, działania i komunikowania się, by starać się sprostać wyzwaniom, jakie nam rzucają. Co nie znaczy, że jako firma nie możemy mieć własnych ram działania i próbować dopasować pracowników do naszych standardów. Potrzebny będzie złoty środek pomiędzy oczekiwaniami pracowników i możliwościami pracodawcy. Ci młodzi ludzie (często) nie mają wiedzy, a przede wszystkim doświadczenia, jak dobrze komunikować się w pracy, dlatego wciąż mamy szansę dopasowania ich do naszych ram, pokazując im korzyści wpisania się w te firmowe standardy. Planując działania komunikacyjne w 2018 roku, szczególnie zwróćmy uwagę na pierwszeństwo pracowników w definiowaniu naszej komunikacyjnej strategii działania.

2.   Ludzie są najważniejsi
Postawmy w tym roku jeszcze mocniej niż w minionych miesiącach na ludzi, w naszym przypadku na pracowników. Nie tylko jako odbiorców, ale także jako nadawców. My jako specjaliści od komunikacji wewnętrznej wciąż powinniśmy stać na straży wyznaczania drogowskazu działań, ale powinniśmy też dobrze zaplanować włączenie pracowników w komunikację, by oddać im głos, jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy. Naszą rolą jest zaplanować działania włączenia pracowników w firmowy dialog i monitorować jego rozwój. Pamiętajmy o roli influencerów, liderów opinii, ambasadorów i kadry kierowniczej. Komunikacja wewnętrzna to nie my, specjaliści odpowiedzialni za nią. Komunikację tworzą wszyscy pracownicy.
Ludzie są najważniejsi, a komunikacja (obecnie szczególnie ta elektroniczna) jest po to, by pracowało nam się łatwiej, lepiej i efektywniej. Komunikacja nie istnieje bez nadawców i odbiorców, czyli bez ludzi. Narzędzia to środki przekazu. Choć to zaczyna się zmieniać, bo nadawcami stają się też np. boty, czyli wytwory sztucznej inteligencji.  

3.    Komunikacja wewnętrzna = współpraca
Myślmy o komunikacji wewnętrznej jak o strategicznym elemencie współpracy. To jej podstawa i tak ją promujmy w firmie. Czy działania komunikacyjne, które planujemy pomogą pracownikom w lepszej współpracy, w szybszym osiąganiu celów i sprawniejszym realizowaniu zadań, które stoją przed nimi? Jeśli nie, koniecznie je zmodyfikujmy lub wręcz w wybranych przypadkach darujmy sobie. Skupmy się na pracownikach i współpracy. Komunikacja korporacyjna powinna zejść na dalszy plan. Co nie znaczy, że o kwestiach korporacyjnych mamy nie mówić w ogóle. Powinniśmy o nich mówić, ale w taki sposób, aby pokazywać ich wpływ na współpracę, realizację celów i działania każdego pracownika. A to wyzwanie.
Myślenie o specjaliście ds. komunikacji wewnętrznej, który dystrybuuje komunikaty centralnie do wszystkich pracowników, to przeszłość. Nasza rola jest szersza i bardziej złożona. Zawalczmy o pokazanie jej w naszych firmach.  

4.    Przemyślane planowanie
Chciałabym, aby rok 2018 poświęcony był porządkom, analizom, budowaniu strategii, konstruowaniu planów działania i mierzeniu efektów. Aby nasze otoczenie miało większą świadomość na temat wagi komunikacji, by znalazło czas, aby nadać jej wyższy priorytet. Nie osiągniemy tego bez edukowania naszych odbiorców i decydentów na temat komunikacji, jej roli i możliwości.

5.    Rozwój naszych kompetencji
Nie będziemy mogli wcielić się w rolę edukatorów, jeśli sami nie wierzymy w to i nie dysponujemy właściwymi argumentami. Dbajmy więc o podnoszenie naszych komunikacyjnych kompetencji. I nie przekonają mnie głosy, że to jest drogie. Internet – szczególnie jeśli posługujemy się językiem angielskim – to kopalnia wiedzy. Webinary, artykuły, case studies, blogi, podcasty – to wszystko jest tu bezpłatnie w dużych ilościach.  
Przy okazji: o tym, jak można poszerzać swoją wiedzę w zakresie komunikacji wewnętrznej, piszę w artykule Komunikacja wewnętrzna bez budżetu.

6.    Komunikacja wewnętrzna później adaptuje trendy zewnętrzne
Gdy komunikacja zewnętrzna przytacza jako trend na rok 2018 hasła human-robot relations, my w komunikacji wewnętrznej możemy się co najwyżej uśmiechnąć. Aplikacje mobilne, chatboty, dialog w mediach społecznościowych, kolejne próby testowania nowych technologii – w świecie zewnętrznym to standard. W komunikacji wewnętrznej wciąż tematy do dyskusji, czy warto je wdrożyć. Trudno, jesteśmy w tyle.  

7.    Testujmy nowe
Ale to nie znaczy, że nasza wiedza też ma być w tyle. Testujmy nowe np. poprzez pobieranie darmowych wersji testowych aplikacji czy innych nowoczesnych rozwiązań, bądźmy na bieżąco z rozwojem nowych technologii, szukajmy argumentów „za”, którymi moglibyśmy przekonać nasze firmy – uczestników komunikacji i decydentów, że warto spróbować przetestować nowe rozwiązania. A jeśli nie sprawdzą się, zrezygnować z nich i szukać dalej. Nie bójmy się testować i próbować, także w komunikacji wewnętrznej. Tak, jesteśmy w tyle za komunikacją zewnętrzną. Ale nie zwalnia nas to z próby dogonienia świata zewnętrznego i reguł komunikacyjnych tam panujących.
Jeśli nie wiemy, co jest teraz modne i na co warto zwrócić uwagę, czytajmy blogi, artykuły w mediach, weźmy udział w konferencji branżowej, idźmy na szkolenia, poszukajmy grup dyskusyjnych, obejrzyjmy webinar. Możliwości jest wiele. Testujmy nowe możliwości. Także nasze możliwości jako specjalistów ds. komunikacji wewnętrznej.

Dobrze skomunikowanego roku Wam życzę!

Grafika: Pixabay.com