Blog KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA OD KUCHNI

Techniki organizacji badań komunikacji wewnętrznej – CATI, CAWI, CAPI i PAPI

O audycie komunikacji wewnętrznej pisałam wielokrotnie. Więcej artykułów znajdziecie pod tagiem audyt
Dziś chciałabym przybliżyć Wam najpopularniejsze metody badania ilościowego, które wykorzystuje się w audycie komunikacji wewnętrznej.
Oprócz badań ilościowych (ankietowych), do sprawdzenia stanu komunikacji wewnętrznej stosuje się także badania jakościowe (wywiady), ale o tym innym razem.

Badania ilościowe realizuje się za pomocą wystandaryzowanych narzędzi badawczych, czyli mówiąc prościej – za pomocą ankiet. Ilościowe oznaczają, że skupiamy się na uzyskaniu wyników od dużej grupy respondentów, czyli w naszym przypadku pracowników.  

Wybrane techniki realizacji badań ilościowych
Technik badawczych jest wiele, wybrałam 4 popularne.

PAPI (Paper And Pencil Interview) – jak wskazuje nazwa mamy tu do czynienia z papierem i ołówkiem. Pytania, które chcemy zadać pracownikom, układamy w ankietę, drukujemy ją i dystrybuujemy wśród pracowników.

Sposoby dystrybucji ankiet papierowych w firmie:
•    możemy je porozkładać na biurkach
•    wręczać pracownikom przy wejściu do firmy
•    rozdać w przygotowywanym do badania specjalnym pokoju, gdzie pracownicy spokojnie mogą udzielić odpowiedzi (to rozwiązanie sprawdzi się szczególnie wśród pracowników produkcji, którzy np. ze względów bezpieczeństwa nie powinni wypełniać ankiet przy miejscu pracy, np. przy maszynie)
•    rozłożyć je w stołówce, gdzie pracownicy mogą je pobrać
•    wyłożyć w innym miejscu w firmie do pobrania
•    wysłać pracownikom do domu (tej metody nie polecam, uważam, że kwestie firmowe powinno załatwiać się w godzinach pracy)

Aby zebrać ankiety, możemy przygotować koperty lub urny czy inne pojemniki, gdzie pracownicy będą wrzucać wypełnione kartki. Po ich zebraniu, musimy przenieść wyniki z ankiet papierowych do systemu, który zliczy nam wyniki.

CAWI (Computer Assisted Web Interview) – to kolejna popularna metoda, w ramach której pracownicy odpowiadają na pytania, tym razem w ankiecie zamieszczonej w internecie czy w intranecie. Wcześniej otrzymują np. emailem link do takiej ankiety. Badanie może być anonimowe. Systemy do ankietowania dają możliwość włączenia takiej opcji, wtedy nie dowiemy się, kto jak odpowiadał. Możemy jednak dodać metryczkę (w ankietach papierowych także), gdzie pracownik znaczy np. z którego jest działu, jakie stanowisko w strukturze zajmuje (np. dyrektor, kierownik czy specjalista) itp.
Metodę tę można też wykorzystać wśród pracowników produkcji. Możemy dla nich przygotować np. pokój z komputerami, gdzie w wyznaczonym czasie będą mogli wypełnić ankiety.   
Ta opcja sprawdza się bardzo dobrze, gdy chcemy poznać opinie dużej grupy pracowników, którzy mają dostęp do internetu. Szybko możemy dowiedzieć się, jak oceniają komunikację wewnętrzną.

CATI (Computer Assisted Telephone Interview) – to z kolei telefoniczne wywiady, gdzie wspomagamy się komputerem. Ankieter dzwoni do pracowników, przeprowadza z nimi wywiady według wcześniej przygotowanych pytań (odczytuje je kolejno), a ich odpowiedzi zapisuje w systemie do ankietowania. Plusem tej metody jest to, że ankieter może kontrolować, czy udzielono odpowiedzi na wszystkie pytania. Wypełnienie ankiety na papierze nie daje nam takiej kontroli. Z tej opcji nigdy nie korzystałam – nie miałam takiej potrzeby.  

CAPI (Computer Assisted Personal Interview) – w tej metodzie kwestionariusz zamiast na papierze jest w dostępny w komputerze np. na laptopie czy iPadzie. Ważna jest też obecność ankietera. Odpowiedzi pracownika ankieter od razu nanosi w tym urządzeniu. Taka opcja może przydać się, gdy np. chcemy pracownikowi zaprezentować materiał, który ma ocenić. Pokazujemy mu go, zadajemy pytanie, a on udziela odpowiedzi, którą zaznaczamy w ankiecie lub respondent sam ją zaznacza w komputerze.
 
Techniki, które stosuję
Z której techniki korzystam najczęściej, robiąc audyty dla moich klientów? Zazwyczaj stosuję ankiety papierowe (PAPI) lub ankiety online (CAWI).

Dla kogo ankiety papierowe?
Czy papierowe ankiety powinny być stosowane tylko dla pracowników produkcji? Niekoniecznie. Czasami lepiej jest zastosować je zamiast ankiet online’owych także do przepytania pracowników pracujących przy biurkach lub w innym miejscu, nawet jeśli mają dostęp do komputera.
Jeśli np. pracownicy mają obawy, że badanie online’owe nie będzie anonimowe (mimo takich zapewnień z naszej strony) lub gdy pracownicy mają dostęp do komputera, ale rzadko siedzą przy biurku ze względu na specyfikę pracy, wtedy także lepiej jest zastosować papier.  
Przeniesienie wyników z ankiet papierowych zajmie nam trochę czasu, ale warto zastosować tę technikę, by zebrać więcej odpowiedzi.

Współpraca przy przeprowadzeniu badania
Jeśli nie czujecie się na siłach, aby samodzielnie zorganizować takie badanie sprawdzające stan komunikacji wewnętrznej w Waszej firmie, zapraszam do współpracy. Moja firma regularnie przeprowadza takie badania wśród pracowników zarówno dużych, jak i małych firm, także na zlecenie londyńskiej agencji Gatehouse (to jedna z najlepszych, jeśli nie najlepsza agencja komunikacji wewnętrznej w Europie).

Sprawdzam nie tylko jak miewa się komunikacja w firmach, ale także organizuję konsultacje pracownicze za pomocą ankiet. Firma może wtedy poznać opinie pracowników na ważny dla niej temat. Zdarza mi się także konsultować pytania do badań czy wspólnie z Wami układać takie pytania na podstawie wyników wywiadów (badań jakościowych).
W ramach audytów przeprowadzam też analizy narzędzi – oceniam je, biorąc pod uwagę różne aspekty ich działania i sugeruję zmiany oraz organizuję grupy focusowe (badania jakościowe w formie wywiadów). W razie pytań zapraszam do kontaktu.

******

Sprawdźcie też:
Facebooka bloga,
• newsletter – raz w tygodniu nowy wpis z bloga w Waszych skrzynkach e-mailowych (zapisy – prawa kolumna bloga, sekcja newsletter),
szkolenia z komunikacji wewnętrznej – terminy najbliższych szkoleń otwartych, ofertę szkoleń zamkniętych i sesji indywidualnych.

Fot. Pixabay.com