Blog KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA OD KUCHNI

Wpływ komunikacji wewnętrznej na zaangażowanie i samopoczucie pracowników – wyniki badania

W wydanym w 2019 r. raporcie „Internal Communication and Wellbeing” przygotowanym przez brytyjską agencję H&H (to jedna z wiodących agencji komunikacji wewnętrznej na Wyspach) możemy znaleźć ciekawe wyniki dotyczące wpływu komunikacji na zaangażowanie pracowników i ich samopoczucie w miejscu pracy.

Wyniki tego badania mogą nam się przydać do pokazania kadrze kierowniczej, aby ich przekonać do naszych działań lub możecie wyniki te dodać np. do tworzonych strategii komunikacji wewnętrznej, aby wzmocnić przekaz dotyczący roli komunikacji wewnętrznej w organizacji.

Badanie przeprowadziła firma Reserach Now na grupie ponad 500 osób mieszkających w Wielkiej Brytanii. Większość badanych pracuje w firmach zatrudniających 250+ pracowników.

Związek komunikacji wewnętrznej z samopoczuciem pracowników
Czy komunikacja wewnętrzna ma związek z zaangażowaniem i samopoczuciem? Oczywiście, że tak. O tym nam nikt nie musi mówić. Teraz mamy wyniki badania na ten temat.
Każdy z nas, kto pracował na etacie, doświadczył tego – albo tę przyjemniejszą część, kiedy czuliśmy się dobrze m.in. dlatego, że byliśmy dobrze poinformowani i „zadbani komunikacyjnie” albo (i to jest bardziej dostrzegalne) gdy przepływ informacji szwankował, co odbijało się również na naszym samopoczuciu.


I właśnie o te emocje pytano w tym badaniu. Respondentów zapytano m.in. o to, których emocji doświadczają regularnie w pracy. 37% zaznaczyła, że czuje pewność siebie, co przyczynia się do ich dobrego samopoczucia i zaangażowania. 1/3 wskazała frustrację i również 1/3 zmęczenie. Te 2 ostatnie emocje prowadzą niestety do wypalenia i mówią, że jesteśmy w miejscu pracy w stanie walki o przetrwanie. Trudno pracować z takim bagażem na barkach czy w głowie.
Oczywiście wszyscy doświadczamy tych emocji w mniejszym lub większym stopniu w miejscu pracy. Problem jest wtedy, kiedy doświadczamy ich regularnie, za często i ze zbyt dużą siłą.

Niestety w miejscu pracy doświadczamy regularnie tyle samo emocji sprzyjających naszej pracy i regeneracji emocji, jak i wypaleniu i przetrwaniu, co pokazują poniższe wyniki.

 
Badanych zapytano również, jaki wpływ ma komunikacja wewnętrzna na ich samopoczucie w pracy.

 Osoby, które powiedziały, że źle oceniają komunikację wewnętrzną w firmie (kolor czerwony), dużo gorzej oceniły też szereg innych czynników, jak np. pewność siebie, poczucie szczęścia czy zaangażowanie. Kolor zielony to badani, którzy uważają, że komunikacja wewnętrzna w ich firmie działa dobrze. Różnice w postrzeganiu przez nich wymienionych na wykresie elementów są znaczące.

Następie bliżej zbadano konkretne emocje.

Na powyższym wykresie wyraźnie widać, że osoby, które nisko oceniły komunikację w ich firmie (kolor czerwony), czują dużo negatywnych emocji podczas pracy – frustrację, złość, rozdrażnienie czy niepokój. Co nie znaczy, że osoby, które dobrze oceniają komunikację, nie doświadczają tych emocji. Doświadczają, ale – jak widać na wykresie (kolor zielony) – w mniejszym stopniu.  
Podobnie jest z wypaleniem. Zmęczenie odczuwa 48% pracowników z firm, które mają kiepską komunikację, wyczerpanie 38%, smutek i przybicie 30%. Badanie pokazało również, że nie mamy szansy na emocjonalne zregenerowanie się w pracy. Pytanie, czy praca powinna dawać ku temu przestrzeń. W jakimś stopniu zapewne tak.

Zaangażowanie w pracę a komunikacja wewnętrzna
Badanych zapytano także, co wpływa na ich zaangażowanie w pracę. Wskazali oni wśród odpowiedzi pewność pracy (46%), tyle samo wskazało wynagrodzenie i bonusy, a 42% zdrowie i bezpieczeństwo (rozumiem, że chodzi o takie odczucia w miejscu pracy).
Pierwsza i trzecia odpowiedź mocno łączy się z czymś, co dziwnie nazywa się po polsku higieną pracy, czyli pracą we właściwych warunkach.

 

Komunikacja wewnętrzna znalazła się na 5. miejscu (40% badanych wskazało ją), a 39% zaznaczyło relacje z kolegami z pracy, gdzie komunikacja też odgrywa dużą rolę.
O wpływie komunikacji na zaangażowanie mówią też wyniki poniższego wykresu. Na zielono ponownie mamy wyniki osób, które uznały, że komunikacja wewnętrzna w ich firmie jest dobra, na czerwono tych, którzy ocenili ją źle.

Osoby, które dobrze oceniają komunikację wewnętrzną, są też zdecydowanie bardziej dumne ze swojej pracy, widzą swoją przyszłość w danej organizacji, wiedzą, jak przyczyniają się do realizacji celów przez firmę, widzą znaczenie ich pracy i dostrzegają wartość w swojej pracy. Czują również docenienie i są zmotywowane przez kadrę kierowniczą. Wyniki pomiędzy tymi, którzy dobrze oceniają komunikację a tymi, którzy źle, są znaczące (zielony kolor vs czerwony).
Badanie pokazało także, że osoby, które dobrze oceniają komunikacją 2x chętniej zostają w firmie – nie są zainteresowane rozglądaniem się za nową pracą (42% z dobrą komunikacją zostanie w firmie vs 21% ze złą komunikacją zostanie).

Wpływ pracy na samopoczucie pracowników
Jak pokazują wyniki tego badania, komunikacja wewnętrzna ma wpływ na nasze samopoczucie w pracy i nasze zaangażowanie. Oczywiście nie jest ona jedynym czynnikiem wpływającym na to, jak się czujemy i w jakim stopniu angażujemy się w pracę. Wpływ komunikacji jest jednak dostrzegalny.
Warto wziąć pod uwagę jakość komunikacji wewnętrznej przy planowaniu działań wellbeingowych w Waszych firmach. I jeszcze bardziej dbać o samą komunikację, aby nieustannie podnosić jej jakość, co wpłynie na samopoczucie i zaangażowanie pracowników.  

To tylko wybrane fragmenty raportu „Internal Communication and Wellbeing” przygotowanego przez agencję H&H. Cały raport możecie pobrać bezpłatnie na ich stronie tutaj. Polecam wnikliwą lekturę i analizę.

******

Sprawdźcie też:
Facebooka bloga i LinkedIn (zapraszam do sieci kontaktów)
szkolenia otwarte z komunikacji wewnętrznej
• newsletter – raz w tygodniu z nowym wpisem (zapisy – prawa kolumna bloga)

Grafiki: H&H agency UK