Blog KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA OD KUCHNI

Zbuduj strategię komunikacji wewnętrznej w 4 krokach

Odpowiadając za komunikację wewnętrzną w firmie lub myśląc o jej właściwym zorganizowaniu warto przygotować strategię działania. Nie tylko uporządkuje ona nasze plany i sposób ich realizacji, ale także będzie kompasem w drodze do osiągnięcia założonych celów.
Strategia komunikacji wewnętrznej może składać się z 4 etapów – z diagnozy obecnego stanu komunikacji w firmie (audyt komunikacyjny), zaplanowania działań komunikacyjnych, określenia sposobu ich realizacji oraz ewaluacji wprowadzonych zmian.
Po szczegóły zapraszam do mojej publikacji na HRstandard.pl.

Fot. MB/Kraków