Blog KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA OD KUCHNI

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU BEEDIFFERENT.PL I FIRMY BEE DIFFERENT MAJA BIERNACKA

§1. DEFINICJE
Pojęcia użyte w Polityce prywatności oznaczają:
1.    Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2.    Użytkownik – każda osoba, która odwiedza strony internetowe Serwisu za pomocą przeglądarki internetowej.
3.    Serwis – strony internetowe dostępne pod adresem beedifferent.pl.
4.    Właściciel Serwisu / Właściciel Newslettera – firma bee DIFFERENT Maja Biernacka z siedzibą w Poznaniu o nr NIP 596-158-50-27 zarejestrowana i widoczna w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów pod adresem:
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=5f129cbe-31b5-4ca6-b089-78f62affded0
5.    Blog – blog Komunikacja wewnętrzna od kuchni znajdujący się pod adresem beedifferent.pl/blog, którego właścicielem jest bee DIFFERENT Maja Biernacka.
6.    Newsletter – newsletter bloga wydawany przez bee DIFFERENT Maja Biernacka dystrybuowany do osób, które wyraziły chęć otrzymywania go poprzez subskrybowanie newslettera polegające na podaniu swojego adresu email we wskazanym w Serwisie miejscu.
7. Uczestnik szkolenia lub warsztatów – każda osoba, która zapisała się na szkolenie lub warsztaty prowadzone przez firmę bee DIFFERENT Maja Biernacka.  
8. Organizator szkolenia lub Organizator warsztatów – firma bee DIFFERENT Maja Biernacka oferująca usługę uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach.
9. Administrator danych – firma bee DIFFERENT Maja Biernacka gromadząca dane osobowe Użytkowników Serwisu i uczestników szkoleń lub warsztatów w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

§2. POLITYKA COOKIES
1. Serwis beedifferent.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu – bee DIFFERENT Maja Biernacka.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a)    dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b)    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 
§3. SUBSKRYPCJA NEWSLETTERA

1. Z newslettera działającego w ramach bloga Komunikacja wewnętrzna od kuchni prowadzonego przez bee DIFFERENT Maja Biernacka możne korzystać każda osoba, która wyrazi taką wolę.
2. Aby subskrybować newsletter, należy dokonać procesu rejestracji polegającego na podaniu we wskazanym w Serwisie miejscu adresu email Użytkownika, na który przesyłane będę informacje o nowych wpisach publikowanych na blogu oraz informacje handlowe od Właściciela newslettera.
3. Podanie adresu email podczas dokonania zapisu do newslettera jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji emailowych od Właściciela newslettera.
4. Osoba, która zapisała się na newslettera, może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania go, poprzez kliknięcie w link anulujący subskrypcję, który znajduje się w stopce każdego newslettera.
5. Administratorem danych zdefiniowanych w §3. p. 2 jest firma bee DIFFERENT Maja Biernacka – Właściciela newslettera, a podmiotem przetwarzającym:
a)    FreshMail sp. z o.o., operator serwisu freshmail.pl, za pośrednictwem którego następuje wysyłka newslettera.  
6. Gromadzona baza danych subskrybentów newslettera zgłoszona jest do GIODO (Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).
7. Do zgromadzonych danych osobowych stosowane są również przepisy §6. UDOSTĘPNIANIE ZGROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH niniejszej Polityki prywatności.

§4. KOMENTOWANIE WPISÓW NA BLOGU
1. Aby móc skomentować wpis opublikowany na blogu Komunikacja wewnętrzna od kuchni działającym w ramach Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do podania swojego imienia, nazwiska lub pseudonimu (dane te są widoczne w opublikowanym komentarzu) oraz adresu email (adres ten jest tylko do wiadomości Właściciela Serwisu).
2. Administratorem zgromadzonych danych osobowych zdefiniowanych w §4. p. 1 jest firma bee DIFFERENT MAJA Biernacka.
3. Do zgromadzonych danych osobowych stosowane są również przepisy §6. UDOSTĘPNIANIE ZGROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH niniejszej Polityki prywatności.

§5. UCZESTNICTWO W SZKOLENIACH I WARSZTATACH
1. Aby zapisać się na szkolenie lub warsztaty oferowane przez firmę bee DIFFERENT Maja Biernacka należy wypełnić formularz zgłoszeniowy udostępniony po kontakcie emailowym z Organizatorem szkolenia lub warsztatów.
2. Formularz zgłoszeniowy jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy o uczestnictwo w szkoleniu.
3. Odesłanie podpisanego formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez firmę bee DIFFERENT Maja Biernacka podanych w nim danych osobowych w celu dokonania rejestracji na szkolenie lub warsztaty, dokonania płatności i wydania zaświadczenia o udziale w szkoleniu.
4. Pozostałe warunki uczestnictwa i organizacji szkoleń lub warsztatów zdefiniowane są w formularzu zgłoszeniowym.
5. Administratorem zgromadzonych danych osobowych opisanych w §5.  p. 1 jest firma bee DIFFERENT Maja Biernacka.
6. Do zgromadzonych danych osobowych stosowane są również przepisy §6. UDOSTĘPNIANIE ZGROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH niniejszej Polityki prywatności.

§6. UDOSTĘPNIANIE ZGROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH
1. Firma bee DIFFERENT Maja Biernacka nie udostępnia zgromadzonych danych subskrybentów newslettera, danych osób komentujących (adresy email) wpisy publikowane na blogu w Serwisie czy danych uczestników szkoleń lub warsztatów podmiotom trzecim, za wyjątkiem udostępniania tych danych:
a)    podmiotom współpracującym odpowiedzialnym za realizację usługi wysyłki Newslettera,
b)    podmiotom współpracującym odpowiedzialnym za wsparcie techniczne w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu,
c)    podmiotom współpracującym odpowiedzialnym za obsługę księgową Organizatora szkolenia lub warsztatów,  
d)    organom państwowym działającym na podstawie obowiązującego prawa.
2. Gromadzone dane mogą zostać wykorzystane przez firmę bee DIFFERENT Maja Biernacka do celów promocyjnych firmy.
3. Dane osobowe są przechowywane w bezpiecznych bazach danych, w których zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodnie z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych.
4. Użytkownik decydując się na podanie bee DIFFERENT Maja Biernacka swoich danych osobowych, zachowuje prawo dostępu do tych treści i w dowolnym momencie może je zmienić lub poprawić, a także kontrolować ich przetwarzanie. Użytkownikowi przysługuje w każdym czasie prawo do pozyskania informacji o celach i zakresie przetwarzania jego danych osobowych przez bee DIFFERENT Maja Biernacka. Aby dokonać zmian, należy skontaktować się z firmą. Dane kontaktowe publikowane są w stopce Serwisu.
5. Administrator danych – Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych przez Użytkownika.

§7. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
1. bee DIFFERENT Maja Biernacka zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności:
a)    o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo,
b)    ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania strony www, newslettera,
c)    zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.
2. Aktualny tekst polityki prywatności opublikowany będzie zawsze pod adresem http://beedifferent.pl/blog/polityka-prywatnosci-serwisu-beedifferentpl-i-firmy-bee-different-maja-biernacka.

Wersja nr 2 z 18.05.2018 r.