Blog KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA OD KUCHNI

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU BEEDIFFERENT.PL I FIRMY BEE DIFFERENT MAJA BIERNACKA

Polityka prywatności i plików cookies

Skoro trafiłeś do tej zakładki, to znaczy, że ważne jest dla Ciebie bezpieczeństwo Twoich danych. Dbam o odpowiednie traktowanie Twoich danych osobowych.
Szanując Twój czas, przygotowałam dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności. Jeżeli podstawowe informacje okażą się dla Ciebie niewystarczające, poniżej znajdziesz szerszy opis, w którym wyjaśniam, jak obchodzę się z powierzonymi mi przez Ciebie danymi osobowymi.

I.    Podstawowe informacje
1.    Administratorem danych osobowych na stronie https://beedifferent.pl/ jest Maja Biernacka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą bee DIFFERENT Maja Biernacka o nr NIP 596-158-50-27. Możesz się ze mną skontaktować w każdej chwili z wykorzystaniem adresu e-mail, który znajdziesz na mojej stronie w części kontakt: https://beedifferent.pl/#kontakt.
2.    Pamiętaj, że podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane mi dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu, na jaki wyraziłeś zgodę.
3.    W każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie lub korzystając z mojej pomocy.
4.    Dbam o należytą ochronę Twoich danych osobowych, gwarantując Ci, że będą one przetwarzane wyłącznie w celu, na który wyraziłeś zgodę, przechowywane w bezpieczny sposób oraz nieudostępniane podmiotom trzecim, jeżeli nie wyraziłeś na to zgody.
5.    Zapisując się na newsletter lub dokonując zamówienia (zakup Produktu, tj. kursu, ebooka lub szkolenia), przekazujesz mi swoje dane osobowe, a ja gwarantuję Ci, że Twoje dane pozostaną bezpieczne i nie zostaną udostępnione podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
6.    Korzystam z narzędzi analitycznych, opisanych poniżej, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin serwisu. Wykorzystuję też narzędzia takie jak Facebook Pixel i Google AdWords, które pozwalają wyświetlać Ci reklamy.
7.    Podobnie jak ma to miejsce niemal na każdej stronie internetowej, ja również wykorzystuję pliki cookies.

II.    Administrator
Administratorem danych osobowych strony internetowej: https://beedifferent.pl/, czyli podmiotem odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:
jest Maja Biernacka, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą bee DIFFERENT Maja Biernacka z siedzibą w Poznaniu (61-609), ul. Jasna Rola 34a/33 o nr NIP 596-158-50-27 zarejestrowana i widoczna w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów pod adresem:
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=5f129cbe-31b5-4ca6-b089-78f62affded0
Dane kontaktowe: przejdź do części kontakt na mojej stronie  https://beedifferent.pl/#kontakt.

III.    Twoje uprawnienia
Aktualne przepisy prawa przyznają Ci szereg uprawnień związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
1.    prawo dostępu do danych osobowych,
2.    prawo do sprostowania danych osobowych,
3.    prawo do usunięcia danych osobowych,
4.    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5.    prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
6.    prawo do przenoszenia danych,
7.    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
8.    prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli wyraziłeś taką zgodę.
Pamiętaj, że zawsze możesz również zwrócić się do mnie z żądaniem udostępnienia Ci szerszych informacji, jakimi danymi na Twój temat dysponuję oraz w jakich celach je przetwarzam. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na podany w części kontakt adres e-mail.

IV.    Cele, w jakich przetwarzam Twoje dane osobowe
1.    Newsletter
Zapisując się do newslettera, przekazujesz mi swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by zapisać się do newslettera.
Dane te wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną do ich przetwarzania jest Twoja zgoda. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.
W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w mojej bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera.
2.    Zamówienia i wystawianie faktur VAT
Zamawiając na stronie internetowej jakikolwiek produkt, zapisując się na moje szkolenie lub kurs lub nawiązując ze mną inną formę współpracy, podajesz mi dane niezbędne do realizacji tego zamówienia (są to m.in. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.
Dane przekazane mi w związku z zamówieniem przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, wystawienia faktury i uwzględnienia jej w dokumentacji księgowej, a także mogą być wykorzystane w celach archiwalnych i statystycznych.
Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a później do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przeze mnie przetwarzane w celach statystycznych. Mam obowiązek przechowywać faktury przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło wystawienie faktury VAT.
W przypadku danych podanych w celu realizacji zamówienia nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
3.    Reklamacje i odstąpienie od umowy
Składając reklamację lub odstępując od umowy, przekazujesz mi dane osobowe zawarte w treści swojego oświadczenia (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz ewentualnie numer rachunku bankowego).
Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy. Dane przekazane mi w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy.
Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

V.    Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Twoje dane mogą być przetwarzane przez podmioty trzecie, którym zlecam wykonanie poszczególnych czynności związanych z zapewnieniem właściwego funkcjonowania strony internetowej i mojej firmy. Podmioty, którym zlecam przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych, to:
1.    OVH Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław, NIP: 8992520556, REGON: 933029040 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
2.    FreshMail sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie: adres  Al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków, NIP 6751496393, REGON 123040091 – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli zapiszesz się do newslettera,
3.    Dotpay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wielicka 28 b, 30-552 Kraków, KRS 0000700791 – w celu obsługi systemu płatności online, za pomocą którego możesz uregulować należność za złożone zamówienie,
4.    Better Profits Michał Jaworski – operator platformy WP IDEA, z siedzibą w Kazimierzu Biskupim, adres: ul. Bielawy 22, 62-530 Kazimierz Biskupi, NIP: 6652630138  – w celu udostępniania Ci dostępu do zakupionych kursów na platformie WP IDEA dostępnych na mojej stronie pod adresem https://kursy.beedifferent.pl.
5.    netMachina Radosław Ługowicz z siedzibą w Poznaniu, adres: os. Powstań Narodowych 1/63, 61-213 Poznań, NIP 927-177-51-43 – w celu zapewnienia prawidłowego działania mojej strony internetowej i sklepu online,
6.    RALEX Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Bogusza 8, 61-608 Poznań, KRS 0000245109 – w celu obsługi księgowości mojej firmy,
7.    IFIRMA SA z siedzibą we Wrocławiu, adres: Grabiszyńska 241 B, 53-234 Wrocław, NIP: 898-16-47-572, REGON: 931082394, KRS: 0000281947 – w celu korzystania z systemu do fakturowania, w którym przetwarzane są Twoje dane, gdy wystawiam dla Ciebie fakturę,
8.    UPS Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa, NIP 5221004200 – w celu dostarczenia fizycznych produktów np. materiałów szkoleniowych do Ciebie,
9.    InPost Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków, KRS: 0000543759, NIP: 6793108059 – w celu dostarczenia fizycznych produktów np. materiałów szkoleniowych do Ciebie.

VI.    Logi serwera
Korzystając z mojej strony internetowej, przesyłasz z wykorzystaniem swojego urządzenia zapytania do serwera, na którym przechowywana jest moja strona. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, które używasz. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną. Ich zawartość nie jest nikomu ujawniana.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji konkretnych osób.

VII.    Pliki cookies
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym. Na stronie internetowej stosuję dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.
Podczas pierwszej wizyty na mojej stronie internetowej wyświetlona została Ci informacja o stosowaniu na niej plików cookies. Akceptacja komunikatu oznacza, że zgadzasz się na korzystanie z plików cookies. W każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
Ustawienia dotyczące plików cookies mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej. Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z mojej strony.
Wykorzystuję cookies własne w celu:
a)    zapewnienia prawidłowego działania strony,
b)    realizacji procesu zamówienia,
c)    prawidłowego działania pop-upów i formularzy.
Wykorzystuję również cookies podmiotów zewnętrznych:
a)    Google Analytics (wydawca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – w celu tworzenia statystyk i ich analizie dla optymalizacji strony,
b)    Google Adwords (wydawca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – w celu promocji mojej strony internetowej,
c)    Facebook Pixel (wydawca: Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA) – w celu reklamowania mojej strony internetowej w serwisie Facebook.

VIII.    Zmiana polityki prywatności i plików cookies
Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Zmiany będą wprowadzane jeśli będzie wymagać tego obowiązujące prawo lub ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania mojej strony internetowej. Aktualny tekst polityki prywatności oraz wersje archiwalne zawsze będą znajdować się na mojej stronie internetowej.

Wersja 4 z 12 października 2021 r.