Blog KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA OD KUCHNI

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU BEEDIFFERENT.PL

§1. DEFINICJE
Pojęcia użyte w Polityce prywatności oznaczają:
1.    Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2.    Użytkownik – każda osoba, która odwiedza strony internetowe Serwisu za pomocą przeglądarki internetowej.
3.    Serwis – strony internetowe dostępne pod adresem beedifferent.pl.
4.    Właściciel Serwisu / Właściciel Newslettera – firma bee DIFFERENT Maja Biernacka z siedzibą w Poznaniu o nr NIP 596-158-50-27 zarejestrowana i widoczna w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów pod adresem:
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=5f129cbe-31b5-4ca6-b089-78f62affded0
5.    Blog – blog Komunikacja wewnętrzna od kuchni znajdujący się pod adresem beedifferent.pl/blog, którego właścicielem jest bee DIFFERENT Maja Biernacka.
6.    Newsletter – newsletter bloga wydawany przez bee DIFFERENT Maja Biernacka dystrybuowany do osób, które wyraziły chęć otrzymywania go poprzez subskrybowanie newslettera polegające na podaniu swojego adresu email we wskazanym w Serwisie miejscu.

§2. POLITYKA COOKIES
1.    Serwis beedifferent.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
2.    Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3.    Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu – bee DIFFERENT Maja Biernacka.
4.    Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a)    dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b)    tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
5.    W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6.    W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7.    Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8.    Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 
§3. SUBSKRYPCJA NEWSLETTERA
1.    Z newslettera działającego w ramach bloga Komunikacja wewnętrzna od kuchni prowadzonego przez bee DIFFERENT Maja Biernacka możne korzystać każda osoba, która wyrazi taką wolę.
2.    Aby subskrybować newsletter i wyrazić zgodę na jego otrzymywanie należy dokonać procesu rejestracji polegającego na podaniu we wskazanym w Serwisie miejscu adresu email Użytkownika, na który przesyłane będę informacje, także handlowe od właściciela newslettera.
3.    Osoba, która zapisała się na newslettera, może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania go, poprzez kliknięcie w link anulujący subskrypcję, który znajduje się w stopce każdego newslettera.
4.    Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane przez bee DIFFERENT Maja Biernacka – właściciela newslettera oraz następujące podmioty:
a)    FreshMail sp. z o.o., operator serwisu freshmail.pl, za pośrednictwem którego następuje wysyłka newslettera.  
5. Gromadzona baza danych subskrybentów newslettera zgłoszona jest do GIODO (Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

§4. UDOSTĘPNIANIE ZGROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH
1.    bee DIFFERENT Maja Biernacka, szanując prywatność subskrybentów newslettera, nie udostępnia zgromadzonych danych podmiotom trzecim, za wyjątkiem udostępniania tych danych organom państwowym działającym na podstawie obowiązującego prawa.
 
§5. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

1.    bee DIFFERENT Maja Biernacka zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności:
a)    o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo,
b)    ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania strony www, newslettera,
c)    zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.
2.    Aktualny tekst polityki prywatności opublikowany będzie zawsze pod adresem http://beedifferent.pl/blog/polityka-prywatnosci-serwisu-beedifferentpl.

Wersja z 7.11.2017 r.

 Zostaw komentarz!