Blog KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA OD KUCHNI

Provident na obcasach – case study

I kolejne ciekawe case study. Tym razem o eventach CSR opowiedziała mi Agnieszka Krajnik z firmy Provident.

Agnieszka pełni funkcję koordynatora ds. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa i zajmuję się wszystkimi programami, o których opowiada poniżej. Moja rozmówczyni pracuje w Biurze Komunikacji Wewnętrznej, które wraz z zespołem PR podlega Dyrektorowi ds. Corporate Affairs i członkowi zarządu w jednej osobie. Firma Provident zatrudnia ponad 2 000 pracowników w siedzibie w Warszawie i w 56 oddziałach, współpracuje z ponad 8 000 Doradców Klienta.


Agnieszka Krajnik, Koordynator ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa

W Providencie działają następujące narzędzia komunikacji wewnętrznej:  intranet, Portal dla Doradców Klienta, wewnętrzny biuletyn dla pracowników w formie elektronicznej, tablice informacyjne, SMS, Kompas Doradcy – kwartalnik dla doradców, wygaszacze komputerowe, spotkania i plakaty. Również eventy z obszaru CSR, o które podpytałam Agnieszkę.

Maja Biernacka: Realizujecie wiele działań CSR skierowanych do pracowników. To efekt strategii czy odpowiadanie na bieżące zapotrzebowania i pomysły?
Agnieszka Krajnik: CSR ma swoje miejsce w strategii firmy i wszystkie realizowane działania wynikają z jej założeń. Oczywiście pojawiają się też pomysły ad hoc, które wynikają z bieżącej sytuacji.

MB: Jedną z akcji CSR są Pasjonaci Providenta. Na czym polega ta akcja?
AK: To program adresowany do wszystkich pracowników i doradców klienta, którzy nie tylko mają nietuzinkową pasję, ale także potrafią zarazić nią innych. Jest to konkurs, do którego każda chętna osoba – pracownik i doradca – może się zgłosić. Wnioski konkursowe są oceniane przez Jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele różnych departamentów oraz laureaci poprzedniej edycji. Po preselekcji Jury wybrane wnioski przechodzą do drugiego etapu – głosowania SMS wszystkich pracowników i doradców. W ten sposób wybierana jest finałowa 10. laureatów, którzy otrzymują grant finansowy na rozwój swojej pasji.


Pasjonaci Providenta – udział w biegu

MB: Jak promujecie akcję w firmie?
AK: Stosujemy do tego wszystkie narzędzia komunikacji, które mamy w firmie, czyli intranet, Portal dla Doradców Klienta, wewnętrzny biuletyn i kwartalnik dla doradców, tablice informacyjne, SMS, plakaty. Mówimy o akcji także podczas spotkań. Ambasadorami programu są laureaci poprzedniej edycji.


Promuja akcji w intranecie

MB: Jakim zainteresowaniem cieszy się akcja Pasjonaci Providenta?
AK: Do tej pory były trzy edycje. Do każdej wpłynęło średnio 40 zgłoszeń, a efekt  końcowy to 30 finalistów.

MB: Któreś zgłoszenie szczególnie utkwiło Ci w pamięci?
AK: Laureat pierwszej edycji postawił sobie za cel zdobycie Korony Unii Europejskiej (28 szczytów). Do osiągnięcia celu pozostało mu kilka wierzchołków. Za otrzymany grant poleciał na należące do Portugalii Azory, by zdobyć Pico 2351 m n.p.m. Inne bardziej przyziemne :) rezultaty, to m.in. powstanie Klubu Biegacza Providenta, który wystartował w kilku biegach ogólnokrajowych m.in. charytatywnym Poland Business Run organizowanym przez Fundację Jaśka Meli. Biegliśmy (też dałam się porwać biegowemu szaleństwu) w kilku miastach Polski. Efektem Pasjonatów jest także powstanie firmowego Klubu Wędkarskiego – Provident Carp.


Pasjonaci Providenta – spotkanie Klubu Provident Carp


MB: Co daje Wam taki program?
AK: Program wzmacnia zaangażowanie pracowników i doradców. Pokazuje, że firmie zależy na budowaniu firmowych społeczności. To również dbałość o równowagę praca – życie prywatne. Dla pracowników i doradców to też niepowtarzalna okazja pokazania swoich pasji i zarażenia nimi innych.

MB: Jak program przyjęli pracownicy?
AK: Bardzo dobrze. Nie spodziewaliśmy się, że w naszym zespole jest tyle ukrytych talentów. Wśród laureatów jest m.in. pisarka, wizażystka, biegacze, w tym także w ultramaratonach, fotograf, filmowiec i kompozytor.

MB: Postawiliście też na kobiecy networking.
AK: Tak, nasz Provident na obcasach to program mający na celu budowanie kobiecego networkingu. Koleżanki, które osiągnęły wiele w sferze zawodowej, dzielą się swoim doświadczeniem z tymi, które są dopiero na początku drogi. Spotkania odbywają się kilka razy w roku. To nie tylko okazja do wymiany myśli, ale także do skorzystania z porad specjalisty od emisji głosu lub stylistki.

MB: Jak dobieracie Panie do programu?
AK: Najchętniej do udziału w programie w roli mentorek zgłaszają się kobiety zajmujące najwyższe funkcje w firmie. Są zawsze świetnie przygotowane, a jednocześnie bardzo otwarte. Mówią o sukcesach, ale także o trudnych wyborach np. godzeniu kariery z życiem prywatnym.

MB: I jak Panie oceniają taką formę współpracy?
AK: Z ankiet ewaluacyjnych wynika, że program cieszy się dużym powodzeniem. W tym roku planujemy organizację spotkań nie tylko w Biurze Głównym, ale także w oddziałach. Program ma na celu budowanie kobiecej sieci wsparcia, nieformalnego coachingu. W praktyce przekłada się to na zarządzanie różnorodnością. Połowę naszego zarządu stanowią kobiety, podobnie wygląda to z podziałem stanowisk wśród wyższej kadry menadżerskiej.

MB: To dwa duże programy. Jakie jeszcze inicjatywy CSR wdrożyliście w Waszej firmie?
AK: Mamy również program wolontariatu pracowniczego Tak! Pomagam. Obecnie toczy się 20. edycja. Firma przekazała na ten cel już ponad 1 400 000 zł. W każdej edycji bierze udział blisko 400 wolontariuszy. Do tej pory firmowi wolontariusze zrealizowali ponad 450 projektów na terenie całej Polski. Co ważne, w te działania angażują się także menadżerowie wyższego szczebla oraz członkowie zarządu.
Realizujemy też cykl wykładów dla studentów zatytułowany Kultura dzielenia się wiedzą. Poruszamy na nim różne tematy biznesowe, m.in. budowanie strategii organizacji, skuteczne zarządzanie projektem, marketing, public relations, CSR, komunikację wewnętrzną, a są także wskazówki, jak przygotować się do wejścia na rynek pracy, czyli Oko w oko z rekruterem. W ramach programu współpracujemy z 20. uczelniami z całej Polski. W spotkaniach wzięło już udział ponad 6000 uczestników.


Plakat promujący projekt Tak! Pomagam

MB: Bardzo mocno działacie CSR-owo. Dziękuję Ci za poświęcony czas i podzielenie się Waszymi przykładami akcji.