Blog KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA OD KUCHNI

Wypracowanie planu komunikacji

Częstą usługą, którą realizuję, jest wspieranie firm w wypracowaniu planu komunikacji dla projektu, który będzie wdrażany w firmie lub dla wydarzenia, które jest planowane. Działania te zazwyczaj realizujemy w ciągu jednodniowego szkolenia z planowania komunikacji wewnętrznej, podczas którego uczestnicy spotkania nie tylko zdobywają nową wiedzę, ale też opracowują plan komunikacji dla zdefiniowanego wcześniej zagadnienia. Efektem szkolenia jest wypracowanie planu komunikacji. Spisuję taki plan i przekazuję go klientowi w wersji edytowalnej, aby mógł wewnątrz firmy pracować już samodzielnie nad jego kolejnymi etapami do wdrożenia. Istnieje również możliwość, abym wspierała Was w późniejszym wdrożeniu takiego planu.

Jak może wyglądać nasza współpraca:
•    moje przeszkolenie Was z planowania i wspólne wypracowanie planu jako efekt szkolenia
•    moje przeszkolenie Was i samodzielne opracowanie planu przez Was, który mogę potem skonsultować
•    skonsultowanie gotowego planu, który przygotowaliście
•    wspólne wypracowanie planu
•    szkolenie może być w siedzibie Waszej firmy lub online

Szkolenie zamknięte z planowania komuniakcji  

Temat spotkania: Planowanie działań komunikacji wewnętrznej

Możliwy program szkolenia:
1. Elementy składowe planów komunikacji – omówienie ich elementów i dobrych praktyk
2. Zasady budowania person i matrycy odbiorców (audience matrix) – opracowanie charakterystyk grup docelowych planowanych działań komunikacyjnych
3. Konstruowanie matrycy narzędzi komunikacji wewnętrznej i jej wpływ na tworzenie planów komunikacji
4. Rodzaje planów komunikacji wewnętrznej i zasady ich tworzenia
5. Analiza przykładowych szablonów do konstruowania planów komunikacji wewnętrznej

Program może ulec modyfikacji w zależności od oczekiwań zamawiającego.

Forma spotkania: spotkanie prowadzone jest w oparciu o prezentację; teoria, przykłady oraz liczne zadania umożliwiajace wypracowanie kolejnych elementów planu komunikacji

Liczba uczestników: max 15

Czas trwania: 1 dzień

Materiały: uczestnicy otrzymują drukowane materiały z teorią i zadaniami oraz 10 szablonami usprawniającymi planowanie komunikacji wewnętrznej.

O mnie:
Maja Biernacka – komunikacją zajmuję się od 2002 r. Jestem praktykiem komunikacji wewnętrznej. Od 2015 r. prowadzę firmę bee DIFFERENT specjalizującą się w tym obszarze i piszę bloga Komunikacja wewnętrzna od kuchni. Wspieram firmy w usprawnianiu komunikacji wewnętrznej – szkolę, realizuję audyty i projekty angażujące pracowników, opracowuję strategie i wdrażam narzędzia. Wśród klientów mojej firmy są m.in. Volkswagen, Lidl, Gatehouse UK i Bricomarche. Szkolę się w Polsce i za granicą, m.in. w brytyjskim Institute of Internal Communication. Więcej o mnie.

Cena: ustalana indywidualnie

Współpraca: jeśli jesteście zainteresowani szczegółami, zapraszam do kontaktu – przygotuję ofertę wraz z wyceną (kontakt)

Dotychczasowi klienci
W ostatnich latach wspierałam następujące firmy w wypracowaniu strategii i planów komunikacji wewnętrznej w formie warsztatów lub szkoleń zamkniętych:

Projekty: sprawdź, w czym jeszcze mogę pomóć Twojej firmie (moja oferta)

Grafiki: MB; Przecinek.com